KAIT Workshop. Junya Ishigami.Tokyo, Japan.November 2012.

KAIT Workshop. Junya Ishigami.
Tokyo, Japan.
November 2012.